Code: HOSCART21001 | Brand: Jakub Hošek

ARTIKULACE - online kurz

€1 / pcs
Skladem

Progresivní virtuální kurz o artikulaci 

Tato stránka je určená pro majitele výukových pomůcek DENTAL SKETCHING a bude aktualizována a doplňována. Takže po nákupu obrazu, nebo modelů budete mít vždy aktuální online kurz zdarma. Přístup je snadný - naskenujete QR kód na výrobku.

Delivery to:
24.4.2024
Category: Info

Artikulace je obsáhlé téma v němž se těžko orientuje i kvůli odlišným přístupům. My si celou teorii artikulace zjednodušíme a probereme věci důležité pro každodenní praxi.

skus jednoduchy frontal

Artrikulační pohyby jsou pohyby dolní čelisti při mluvení a žvýkání potravy. Jsou to pohyby vracející dolní čelist do své přirozené pozice - habituální okluze a maximální interkuspirace - tedy dokusu na všechyny skusové body. - velmi důležité téma. K tomu se vrátíme později.

skus artikul forntal

I když je pohyb horní čelisti velmi volný - kombinace kloubní dráhy obou stran a flexibilní svalstvo dovolují široké 3D polohování - pohyb je usměrněn hlavně některými prvky zubního oblouku - řezákové a špičákové vedení

žvýkání frontal

Řezákové a špičákové vedení nám spolu s limity kloubníh drah umožňují systematicky rozdělit artikulační pohyby na někalik hlavních - protruze, laterotruze, mediotruze. K tomu můžeme přidat lateroprotruzi a retruzi. Většina lidí je schopna provést i retruzivní laterotruzi a imediate side shift. Krásně nám to ukáže okluzální kompas. 

okluz kompas

Okluzální kompas je záznam pohybu antagonisty při všech hlavních artikulačních pohybech - je to klíč ke správné modelaci dentální morfologie. Detailně se bu budeme věnovat později.

Podívejme se na hlavní pohyby dolní čelisti shora. Červené body znázorňují jeden s nákusných bodů - konkrétně hrot meziopalatinálního hrbolku horních šestek.

 

skus pohyby modely 5,2

Záznam okluzálního kompasu na zubu 46 ...

okluzalni kompas kresba_1

Zatím zůstaneme u hlavního smyslu artikulačních pohybů a tím je rozmělnění potravy. Naše ozubená ústa jsou takový drtič. Pokud je chrup v pořádku a případná protetika dobře udělaná, je to extrémně výkonný drtič

 

Jen za takový 16 minutový oběd kousneme průměrně 748 krát, 78 krát polkneme dohromady 675g jídla. Takže ten náš drtič v klidu nedělního oběda zničí 5,4 kg hmoty za hodinu! (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5656270/)

kousani crazy

Každá část zubního oblouku, každý detail morfologie jednotlivých zubů a okolních tkání hraje v dokonalé funkci svou roli. Neznalost morfologie snižuje funkčnost i estetiku. Začneme od základů - frontální pohled - řezákové vedení a špičákové vedení - náš parkovací systém pro bezpečný návrat dinamické artikulace - dolní čelisti do statické artikulace přes různé překážky.  

artikulace boční

Ukousnutí potravy, její posun směrem orálním a drcení na stále jemnější prvky. Zapojení zmiňovaného vedení v praxi.

žvýkání boční

Kdyby jsme přirovnali jednotlivé zuby svou funkcí třeba ke kuchyňskému náčiní, tak by řezáky byly nůžky, špičák hák na maso, premoláry paličky na maso a stoličky jsou díky svým důmyslným tvarům hmoždíře.

artikulace - nářadí

Řezákové a špičákové vedení slouží jak k oddělení potravy, tak i k bezpečnému navedení dolní čelisti do své habituální polohy a maximální interkuspirace. Představte si, že potrava zničeho nic povolí a zuby narazí na sebe silou v nesprávné pozici - kousli jste někdy do kamínku? ;-)

žvýkání frontalžvýkání špičák

...

 

Pokračování bude průběžně doplňováno a aktualizováno. Nakoupit výukové pomůcky můžete zde:   https://www.dentalmorphologysketching.com

 

S pozdravem

 

Jakub Hošek